บล็อก ทดลองใช้งาน

วางบิล อย่างวางใจ ใช้บิลมี

billme

บริการจัดการกระแสเงินสด และเอกสารการซื้อขายในที่เดียว

Track - ว่าใครชำระเงินหรือยัง สถานะการรับจ่ายเป็นอย่างไร

Sort - จัดเก็บ ค้นหา และตรวจสอบ เอกสารได้รวดเร็วและง่ายดาย

Action - ตั้งเตือนและรับส่งเอกสารดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่งบิลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางดิจิทัล

เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น ง่ายขึ้น และหมดปัญหาเรื่องการลืมบิล ด้วยการรับส่งบิลผ่านช่องทางดิจิทัลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อีเมล์, ไลน์ หรือช่องทางดิจิทัลอื่นๆ

เชื่อมต่อผู้ซื้อผู้ขาย ด้วยประสบการณ์ดิจิทัล

billme

BillBox

- Bulk Upload เพื่อจัดส่งบิลจำนวนมากในครั้งเดียวกัน

- จัดส่ง Smart Bill เพื่อใช้บิลเป็นช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ

- ดูภาพรวมสถานะการเรียกเก็บเงินพร้อมวิธีแจ้งเตือนพิเศษในกรณีล่าช้า

billme

BillGate

- เชื่อมต่อง่ายผ่านช่องทางมาตรฐานเช่น API, Web Service, CSV File เป็นต้น

- สร้างและจัดส่ง ใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จ และใบกำกับภาษี พร้อม Digital Signature ตามมาตรฐานที่กรมสรรพากรกำหนด

- ติดตามสถานะการจัดส่งบิล และการชำระ เช่น เปิด/ไม่เปิด, ถึงหรือไม่ถึงปลายทาง พร้อมการแจ้งเตือนและการส่งข้อความที่กำหนดโดยอัตโนมัติ

billme

BillHub

- เรียกดูประวัติการจัดส่งใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จ และใบกำกับภาษี รวมทั้งประวัติการแก้ไข

- ค้นหาเอกสารที่จัดส่งในอดีต เพื่อใช้อ้างอิงตามกฏหมาย

- นำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้กับหน่วยงานรัฐบาล เช่น ใบกำกับภาษี กับกรมสรรพากร

ทดลองใช้งานฟรี 30วัน

STANDARD

ฟรี

ส่งไม่เกิน 100 บิล/เดือน

ทดลองใช้งาน

MEDIUM

1,000 บาท/เดือน

ส่ง 100 - 500 บิล/เดือน

ทดลองใช้งาน

LARGE

5,000 บาท/เดือน

ส่ง 500 - 3,000 บิล/เดือน

ทดลองใช้งาน